Werkwijze

U kunt zich telefonisch, via de website of via e-mail bij ons aanmelden. In een eerste contact bespreken wij kort met u de reden van uw aanmelding, met welke kosten en vergoeding u rekening moet houden en de verwijzing die nodig is. Dit kan telefonisch of bij ons in de praktijk. Hierna volgt snel een eerste intake gesprek.

Tijdens de intake, meestal 2 gesprekken, maken we nader kennis met elkaar en bespreken we uw klachten en problemen. Doel hiervan is om samen tot een verklaring te komen door welke factoren de klachten en problemen zijn ontstaan, welke diagnose gesteld kan worden en aan welke doelen u wilt werken. Op basis hiervan stellen we samen een behandelplan op.

De behandeling bestaat in de regel uit meer dan enkel de gesprekken die we samen voeren. Naast onze kennis en steun mag u van ons verwachten dat wij u handvatten en acties aanreiken waarmee u in uw eigen situatie mee aan het werk kan. Dit kunnen gerichte registratie opdrachten zijn, oefeningen doen en bewust nieuw gedrag uitproberen. We vormen samen als het ware een team om zo snel mogelijk tot oplossingen en veranderingen te komen.

Behandelingen zijn zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Om goed zicht te houden op de voortgang zullen wij u bij start, tijdens en bij afsluiting van de behandeling geregeld vragenlijsten voorleggen om die voortgang ook te meten.
© 2024 Van Roosmalen - Zijlstra GGZ