Kwaliteit

Het kwaliteitsstatuut van onze praktijk is officieel goedgekeurd en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland.

Voor statuut Ruud van Roosmalen klik hier
Voor statuut Geertje Zijlstra, klik hier
Voor statuut Tessa van Roosmalen, klik hier

Verder werken wij volgens de wettelijke bepalingen en de beroepscode voor psychologen en psychotherapeuten, zie ook www.lvvp.info

Alle informatie die u aan ons verstrekt is strikt vertrouwelijk. Door ons wordt zonder uw toestemming geen enkele informatie aan wie dan ook verstrekt. Bij voorkeur informeren wij uw huisarts over de behandeling en het verloop daarvan. Ook hiervoor zullen wij u altijd eerst om goedkeuring vragen. In het kader van de nieuwe privacywet (AVG) kunt u hier de privacy statements lezen van Ruud van Roosmalen, Geertje Zijlstra en Tessa van Roosmalen.

Tijdens de behandeling houden wij een elektronisch dossier bij welke u altijd mag inzien. U heeft hierbij het recht om bepaalde gegevens door ons te laten wijzigen of aan te vullen.

Indien u ergens niet tevreden over bent willen wij vragen dit zo snel mogelijk met ons te bespreken, het is echt belangrijk dat u dat durft en doet. Als u onverhoopt toch een klacht wil indienen kan dit bij de klachtencommissie van de LVVP: www.lvvp.info
© 2024 Van Roosmalen - Zijlstra GGZ