Verwijzers

U kunt naar ons verwijzen voor generalistische basis of gespecialiseerde GGZ, afhankelijk van de verwijzing zal Ruud, Geertje (SGGZ) of Tessa (BGGZ) de behandeling uitvoeren.

Wij hechten veel waarde aan korte lijnen middels snelle terugkoppeling aan en een goede samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners (POH-GGZ).

Bij twijfel omtrent noodzaak voor een mogelijke verwijzing staan wij open voor telefonisch consult en overleg.

De makkelijkste manier van verwijzen is via Zorgdomein. U kunt ook de verwijsbrief (inclusief vermelding BGGZ/SGGZ, vermoede stoornis en uw AGB code) meegeven aan uw patiënt.
© 2024 Van Roosmalen - Zijlstra GGZ