Nieuw in 2022

05 Jan 2022

Voor de gehele GGZ is sinds 01-01-2022 een nieuw systeem van bekostiging ingegaan.

Het nieuwe bekostigingssysteem is ontwikkeld om het enerzijds duidelijker en transparanter te maken voor cliënten en anderzijds om de administratieve lasten bij de hulpverleners te verminderen.

De behandeling wordt per 1 januari niet meer per jaar of DBC-traject afgerekend. Tot nu toe was het zo dat een behandeling pas na een jaar of bij afsluiten gedeclareerd kon worden. De tarieven waren niet per sessie, maar per traject vastgesteld. Vanaf 1 januari gaan we terug naar “uurtje-factuurtje”, oftewel de tarieven worden vastgesteld per sessie. De factuur wordt wel veel inzichtelijker. Er staat precies op wat we wanneer hebben gedaan. De sessies betreffen oftewel een intake/diagnostiek sessie of een gewone behandelsessie. Op verzoek van meerdere cliënten zullen we vanaf 1 januari sessies inplannen van 60 minuten in plaats van 45 minuten!

Zie verderop in de site onder kosten voor meer details en de tarieven voor 2022.

© 2024 van Roosmalen-Zijlstra Psychotherapie