Bij welke zorgverzekeraar moet ik welke polis afsluiten?

08 Dec 2016

Psychotherapeuten, GGZ instellingen, artsen en andere paramedische beroepen overwegen in toenemende mate contractvrij te gaan werken. Dit betekent dat zij géén contracten meer afsluiten met zorgverzekeraars.

December is niet alleen de maand van Sinterklaas, Kerst en oud op nieuw, doch ook de maand waarin alle zorgverzekeraars geld verspillen aan reclames om toch maar vooral bij hen te komen.

Veel mensen kijken als eerste naar de verschillen in prijs tussen zorgverzekeraars die meestal niet zo groot zijn. Vervolgens worden de diverse pakketten van de aanvullende verzekeringen vergeleken, waarbij het vaak voorkomt dat velen zich verzekeren voor zaken die ze nooit nodig zullen hebben.

Bij veel mensen is minder bekend en waar minder over nagedacht wordt is de keuze tussen een restitutiepolis en een naturapolis.

Hoe werkt een restitutiepolis?

Bij een zuivere restitutieverzekering krijg je bij elke zorgaanbieder een vergoeding, in de regel 100%, en heb je dus meer keuzevrijheid. Met deze restitutiepolis ben je volledig vrij om je eigen zorgverlener te kiezen. Het is wel mogelijk dat je de rekening moet voorschieten die je daarna moet declareren bij de zorgverzekeraar.

Bij een restitutiepolis betaalt de zorgverzekeraar het zogeheten 'wettelijke tarief' of een 'marktconforme vergoeding'.

Verschil tussen restitutie- en naturapolis

Een belangrijk verschil tussen een naturapolis en restitutiepolis is dat je met een restitutiepolis zelf je arts en andere zorgverleners mag kiezen zonder dat dit van invloed is op de vergoeding van zorg die je ontvangt.

Met een naturapolis krijg je enkel 100% vergoed bij zorgverleners waarmee de zorgverzekeraar een contract mee afgesloten heeft.

Zorgverzekeraars zeggen meestal dat zij met de meeste zorgverleners een contract afsluiten en voldoende zorg inkopen (gelet op de vele wachtlijsten klopt dit niet).

Wat zij echter niet zeggen is het volgende:

Veel zorgverleners (ziekenhuizen, psychologen, GGZ instellingen) krijgen een omzetplafond opgelegd. Dat betekent dat zij niet meer behandelingen mogen geven dan door de zorgverzekeraar is opgelegd. Gevolg hiervan is tweeledig. Hierdoor ontstaan wachtlijsten, de aantallen behandelingen die gegeven mogen worden zijn immers beperkt. Het gevolg kan ook zijn dat je niet bij de arts, ziekenhuis of psycholoog terecht kunt omdat die aan zijn maximum zit. Al jaren achtereen komt er in de paar laatste maanden van het jaar wel een bericht in de pers dat een ziekenhuis aangeeft patiënten die bij zorgverzekeraar X verzekerd zijn niet meer in behandeling kunnen komen.

Ook veel GGZ instellingen en vrijgevestigde psychologen hebben hier veel last van en kunnen patiënten dan niet in behandeling nemen.

Nog meer nadelen van een naturapolis

In toenemende mate bemoeien de zorgverzekeraars zich met de inhoud van de te leveren zorg. Bij fysiotherapeuten bijvoorbeeld leggen ze op dat zij bij een bepaalde aandoening niet meer dan X behandelingen mogen geven (ook al heb je in je polis recht op meer behandelingen). Een huisarts die statistisch meer huisbezoeken aan terminale patiënten bracht (gewoon omdat zij erg begaan is met haar patiënten) werd beticht van mogelijke fraude omdat zij toch wel erg veel tijd besteedde aan haar terminale patiënten.

Hiermee gaat de zorgverzekeraar in toenemende mate op de stoel van de dokter en de therapeut zitten. Tegelijkertijd worden zorgverleners tarieven opgelegd (onderhandelen is niet mogelijk, enkel een kruisje zetten) die steeds lager worden tot onder de kostprijs toe. En dit gaat hoe dan ook altijd ten koste van de kwaliteit. Instellingen gaan met goedkoper en minder hoog opgeleid personeel werken en behandelaren raken gefrustreerd omdat ze enkel nog maar een productie-machine zijn.

Afgelopen week werd in het televisieprogramma van RADAR duidelijk op welke wijze zorgverzekeraars doorschieten in kostenbeheersing en hoe dit leidt tot aantasting van kwaliteit van zorg.

Om de kosten voor zorgverzekeraars van hoorapparaten te beheersen werden de tarieven fors naar beneden gebracht, waardoor slechts enkele ketens (Hans Anders, Beter Horen) nog in staat zijn om voor dat bedrag een hoorapparaat te leveren en aan te meten. Indien je een hoorapparaat nodig hebt en je hebt een naturapolis mag je enkel naar die winkel waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft, waarbij het ook nog zo kan zijn dat het enkel een hoorapparaat van een bepaald merk mag zijn. Een hoorapparaat is echter veelal maatwerk omdat hoorproblemen divers kunnen zijn.

Als dan blijkt dat je een ander soort, een ander merk nodig hebt, heb je dus pech en moet je zelf betalen. De aanbieders die hoorapparaten leveren en aanmeten geven aan dat goede kwaliteit leveren niet meer mogelijk is met de tarieven die zorgverzekeraars opleggen.

Mijn advies moge duidelijk zijn: sluit een restitutiepolis af zodat je altijd vrij bent om naar de dokter, het ziekenhuis en de therapeut kunt gaan die je zelf uitkiest. Het is slechts een tikkeltje duurder, maar dan behoud je je eigen regie. Voor wie hier nog meer over wil lezen een recent artikel in de volkskrant: http://s.vk.nl/s-a4420390/

Voor mijn praktijk sluit ik dan ook géén contracten af met zorgverzekeraars!

© 2024 van Roosmalen-Zijlstra Psychotherapie