Wachttijden

12 Nov 2019

Sinds we de aanname stop voor nieuwe cliënten hebben opgeheven zijn er reeds weer veel nieuwe cliënten verwezen. Er kunnen nog cliënten toegelaten worden, waarbij echter wel rekening gehouden moet worden dat de wachttijd na de eerste kennismaking/intake oploopt naar 5-6 maanden.

© 2024 Van Roosmalen - Zijlstra GGZ