Gedreven door nieuwsgierigheid naar- en betrokkenheid bij mensen.

Welkom op onze website

Wij, Ruud van Roosmalen en Geertje Zijlstra, zijn vanaf  1 mei 2017 samen onze psychotherapie praktijk in Roermond gestart op de Willem II singel 53. Vanaf 1 januari 2023 is de praktijk gevestigd op de derde verdieping van Hotel Nero, Kappellerpoort 1 te Roermond.


Voor de meest voorkomende psychische problemen bij volwassenen bieden wij voornamelijk behandelingen binnen de gespecialiseerde GGZ. Ruud is enkel nog beschikbaar voor relatief kortdurende behandelingen en partnerrelatietherapie. Nieuw is dat wij partnerrelatietherapie aanbieden in samenwerking met Sarah Hertens. Zie onder kopje nieuws voor meer informatie hierover.


Elders op de site stellen wij ons nader voor en geven wij nadere informatie over onze visie en werkwijze.

Psychotherapie

Voor de meest voorkomende psychische problemen bij volwassenen (depressie, angststoornissen, trauma, persoonlijkheidsproblemen, partnerrelatieproblemen, ADHD en problemen die samenhangen met lichamelijke problemen en ongezonde stress) bieden wij voornamelijk behandelingen binnen de gespecialiseerde GGZ, ook behandelingen binnen de basis GGZ (voor lichtere problematiek) zijn mogelijk.

Onze behandelingen zijn evidence based, dat wil zeggen altijd gebaseerd op wat wetenschappelijk bekend en bewezen is over de effectiviteit van een therapie.  Naast deze wetenschappelijke kennis is gastvrijheid en een persoonlijk contact vanzelfsprekend opdat u zich veilig en op uw gemak voelt bij ons.

Behandelingen kunnen gericht zijn op verminderen van klachten en/of daar beter mee leren omgaan, of meer gericht zijn op persoonlijkheidsproblematiek met dieper liggende patronen die voor veel herhaling van problemen zorgen. Uiteraard kan het ook zijn dat beiden nodig is.

Klachtgerichte behandelingen zijn relatief kortdurend waarbij vooral gebruik gemaakt wordt van cognitieve gedragstherapie, EMDR en mindfulness.

Behandelingen die meer op de persoonlijkheid zijn gericht duren meestal langer. Daarbij maken wij vooral gebruik van schematherapie. Indien de problemen of klachten dermate ernstig zijn dat wekelijks contact onvoldoende is, dan kunt u zich beter wenden tot een instelling die meer intensieve behandelingen kan bieden.

Naast deze wetenschappelijke kennis is gastvrijheid en een persoonlijk contact vanzelfsprekend.
U kunt zich telefonisch, via de website of via email bij ons aanmelden. In een eerste contact bespreken wij kort met u de reden van uw aanmelding, met welke kosten en vergoeding u rekening moet houden en de verwijzing die nodig is. Dit kan telefonisch of bij ons in de praktijk. Hierna volgt snel een eerste intake gesprek.

Tijdens de intake, meestal 2 gesprekken, maken we nader kennis met elkaar en bespreken we uw klachten en problemen. Doel hiervan is om samen tot een verklaring te komen door welke factoren de klachten en problemen zijn ontstaan, welke diagnose gesteld kan worden en aan welke doelen u wilt werken.

Op basis hiervan stellen we samen een behandelplan op.

De behandeling bestaat in de regel uit meer dan enkel de gesprekken die we samen voeren. Naast onze kennis en steun mag u van ons verwachten dat wij u handvatten en acties aanreiken waarmee u in uw eigen situatie mee aan het werk kan. Dit kunnen gerichte registratie opdrachten zijn, oefeningen doen en bewust nieuw gedrag uitproberen. We vormen samen als het ware een team om zo snel mogelijk tot oplossingen en veranderingen te komen.
Behandelingen zijn zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Om goed zicht te houden op de voortgang zullen wij u bij start, tijdens en bij afsluiting van de behandeling geregeld vragenlijsten voorleggen om die voortgang ook te meten.

Kosten


De kosten voor generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ vallen onder de basisverzekering en komen voor vergoeding in aanmerking. Wij kiezen er bewust en principieel voor om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. De reden hiervan is dat zorgverzekeraars steeds meer beperkingen en regels opleggen aan de zorg die zij contracteren. Hierdoor kunnen wij geen behandelingen op maat kunnen bieden indien wij een contract afsluiten.
Voor u als cliënt betekent dit dat de behandeling enkel volledig wordt vergoed indien u een echte restitutiepolis heeft. Daarbij moet u wel rekening houden met het wettelijk vastgestelde eigen risico.
Indien u een naturapolis heeft wordt, afhankelijk van de polis die u heeft, meestal aan vergoeding van 70-75% van het tarief betaald. Ook hierbij wordt het eigen risico bij u in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar.

Wij hanteren de tarieven zoals die jaarlijks wettelijk worden vastgelegd door de Nederlands Zorgautoriteit (NZA):

Intake en diagnostiek consult    45 minuten  € 162,76

Intake en diagnostiek consult    60 minuten   € 187,62

Intake en diagnostiek consult    75 minuten    € 229,21

Behandeling consult                 45 minuten      € 139,38

Behandeling consult                 60 minuten      € 166,13

Behandeling consult                 75 minuten      € 204,90

In principe plannen we voor elk consult 60 minuten in. Soms kan afgesproken worden voor meer of minder minuten; bij EMDR bijvoorbeeld plannen we 75 minuten in.

Elk kwartaal of na afsluiting van de behandeling ontvangt u van ons de factuur welke u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

Indien u een sessie meer dan 24 uur van tevoren afzegt via telefoon of e-mail worden er geen kosten in rekening gebracht. Indien u binnen 24 uur afzegt (uitgezonderd overmacht) of zonder bericht niet verschijnt op de afspraak dan brengen we €50 euro in rekening. Dit bedrag wordt niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.

Verwijzers

Alle behandelingen worden enkel door Ruud of Geertje uitgevoerd, u weet dus vooraf precies naar wie u verwijst. U kunt bij voorkeur naar ons verwijzen voor gespecialiseerde GGZ, ook een verwijzing voor generalistische basis GGZ is mogelijk.

Wij hechten veel waarde aan korte lijnen middels snelle terugkoppeling aan en een goede samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners (POH-GGZ).

Bij twijfel omtrent noodzaak voor een mogelijke verwijzing staan wij open voor telefonisch consult en overleg.

De meest makkelijke manier van verwijzen is via zorgdomein. U kunt ook de verwijsbrief (inclusief vermelding BGGZ/SGGZ, vermoede stoornis en uw AGB code) meegeven aan uw patiënt.

Nieuws

Contact
van Roosmalen-Zijlstra Psychotherapie
+31 (0)6 47 18 99 58
ruud@vanroosmalen-zijlstra.nl
geertje@vanroosmalen-zijlstra.nl

Kapellerpoort 1
6041 HZ Roermond
Nederland

This will be replaced with the Google Map.

© 2024 van Roosmalen-Zijlstra Psychotherapie